WAT DOEN WE?

Informeren
De oudervereniging informeert over het reilen en zeilen binnen de school. Ouders kunnen naar de algemene vergaderingen komen, maar ook via deze website kom je veel te weten. Toch nog vragen? Dan kan je terecht bij je klasafgevaardigde of bij ons bestuur via oudervereniging@tkofschip.be.

We organiseren ook regelmatig info-avonden rond bv. pesten en proberen onze kinderen aan te moedigen om veilig naar school te komen. Heb je nood aan een info-avond rond een bepaald thema, of denk je dat er vraag naar is, stuur dan zeker een mailtje naar oudervereniging@tkofschip.be

Organiseren
Jaarlijks organiseren we een aantal activiteiten. Om geld in het laatje te krijgen, maar ook gewoon om jullie een leuke tijd te geven, met jullie kinderen. Welke activiteiten dit zijn, vind je terug op onze activiteitenpagina.

Voor het vijfde en zesde leerjaar organiseren we dactylolessen.

Een duwtje in de rug
Daar waar we als vereniging de school kunnen helpen, of het nu financieel of organisatorisch is, doen we dat ook! Onze zesdeklassers worden steevast uitgewuifd met een leuke attentie en ook de dactylo-studenten verdienen een kleine receptie bij het afstuderen. Het schoolteam kan ook steeds op ons rekenen als ze hulp nodig hebben bij bv. het schoolfeest of voor de aankoop van didactisch materiaal.

De oudervereniging is lid van een overkoepelend orgaan van de ouderverenigingen van Duffelse scholen : Draak JOGO. Binnen de gemeentelijke platformen proberen we daar waar mogelijk deel te nemen aan discussies die van belang kunnen zijn voor het onderwijs, onze kinderen en hun gezinnen.

Bestuur
Voorzitter

Ellen
Mama van Ferre (L2) en Noor ()

Penningmeester

Inge
Mama van Marie (L2)

Verslaggever

Sam
Papa van Luna (KD) & Niels (K0)